VideoKurz Finanční Matematiky Martina Širůčka

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://web2.mendelu.cz/pef_118_video/videokurz.php